Czynniki leczące w psychoterapii

utworzone przez | sty 6, 2018 | Uncategorized

Jak głosi Eric Kandel, wybitny neurobiolog amerykański, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w 2000 r.: „Psychoterapia jest leczeniem biologicznym, terapią mózgu. Skutkuje ona trwałymi, możliwymi do zbadania, fizycznymi zmianami w mózgu, podobnie jak proces uczenia się.”

Różnorodne czynniki o charakterze leczniczym występują w psychoterapii indywidualnej. Badania Michaela J. Lamberta i Benjamina M. Oglesa, profesorów psychologii z Uniwersytetu Brighama Younga dowiodły skuteczności psychoterapii. Z racji specyfiki pracy mogą się one nawzajem przeplatać – podział ten nie jest sztywny i zależy od konkretnej terapii. Są to następujące czynniki:

1. Czynniki związane ze wsparciem do których zaliczamy:

– pozytywna relacja terapeutyczna;
– przymierze terapeutyczne (kontrakt);
– doświadczenie ulgi, spadku napięcia;
– zaufanie do osoby terapeuty;

2. Czynniki związane z uczeniem się:

– otrzymywanie informacji zwrotnych;
– wgląd;
– uczenie się poznawcze;
– zmiana oczekiwań dotyczących własnej skuteczności;
– korektywne doświadczenie emocjonalne;

3. Czynniki związane z działaniem:

– zmiana zachowania;
– poznawcza kontrola zachowania;
– podejmowanie ryzyka;
– modelowanie;
– sprawdzanie rzeczywistości;
– doświadczanie sukcesu;

Psychoterapia przez skype korzysta z tej samej gamy czynników leczących co terapia twarzą w twarz.
Jan Czesław Czabała, polski profesor psychologii, specjalista psycholog kliniczny, autor publikacji na temat psychoterapii, rodziny i zdrowia psychicznego, promocji zdrowia psychicznego podaje następujące czynniki leczące:

1. czynniki związane z relacją terapeutyczną:

– nowe doświadczenie w relacji z inną osobą – praca nad urazowymi relacjami z dzieciństwa, z innymi osobami. Pacjent doświadcza nowej relacji, spotyka się z odmiennym zachowaniem, innymi reakcjami terapeuty niż to dotychczas miało miejsce w życiu pacjenta (zrozumienie, brak obarczania poczuciem winy, brak „rad” typu weź się w garść itp.);
– zwiększenie podatności pacjenta na sugestię – większa sugestywność i otwartość na różne interpretacje;
– wzbudzanie nadziei;
– zachęcanie pacjenta do aktywności, odpowiedzialności, współpracy;

2. czynniki związane z nowymi doświadczeniami emocjonalnymi (z korektywnymi doświadczeniami emocjonalnymi):

– odreagowanie emocjonalne – katharsis, uwolnienie się od przeżywanych uczuć;
– przywrócenie zdolności do rozpoznawania swoich uczuć, wykorzystywanie ich dla własnych działań – doświadczenie pozytywnej roli uczuć negatywnych w radzeniu sobie z problemami życiowymi;
– korektywne doświadczenia emocjonalne z terapeutą;

3. czynniki związane z nowymi możliwościami poznania siebie i otoczenia (zmiany we właściwościach poznawczych):

– zmiana oceny przeszłości, dotychczasowych doświadczeń życiowych;
– zmiana oceny samego siebie i otoczenia;
– zmiana oceny przyszłości, korygowanie katastroficznych myśli, przyjmowanie nowych perspektyw;

4. czynniki związane z doświadczaniem nowych sposobów zachowań:

– eksperymentowanie z nowymi zachowaniami;
– uświadamianie sobie konsekwencji własnych zachowań (nawet brak reakcji to również reakcja! która niesie za sobą jakieś skutki);
– doświadczanie konsekwencji swoich zachowań;

Wyniki badań nad skutecznością psychoterapii wskazują przede wszystkim na jakość relacji terapeutycznej, jako główny czynnik umożliwiający leczenie.
Reasumując współczesne metaanalizy wyników badań nad skutecznością psychoterapii wskazują przede wszystkim na jakość relacji terapeutycznej, jako główny czynnik umożliwiający leczenie zaburzeń emocjonalnych. W ramach procesu terapeutycznego kształtuje się przymierze terapeutyczne z pacjentem, dzięki któremu następuje rozpoznanie czynników zakłócających czy zaburzających stopień funkcjonowania. Siła przymierza wpływa na proces poszukiwania nieuświadomionych mechanizmów, ukrytych potrzeb, nierozwiązanych konfliktów oraz lepszego przyjmowania oddziaływań terapeuty.

Dla prawidłowego rozwoju człowiek potrzebuje mieć zapewniony odpowiedni stopień poczucia bezpieczeństwa. Dlatego ważnym czynnikiem leczącym, jest tworzone podczas sesji terapeutycznych poczucie bezpieczeństwa. Dzięki klimatowi zaufania pacjent może przepracować trudne obszary psychiczne swojego życia, tak aby mógł osiągnąć wymagane cele (efektywniej podejmować wyzwania życiowe, nie popełniać tych samych błędów etc.) Staje się to możliwe dzięki pogłębiającemu się wglądowi, czyli uświadomieniu sobie z pomocą psychoterapeuty istoty swoich trudności.

Czynniki leczące powinny doprowadzić do przeżycia korekcyjnego doświadczenia emocjonalnego. To doświadczenie daje możliwość zdystansowania się, uwolnienia od przeżyć, myśli czy doświadczeń, które do tej pory zakłócały lub uniemożliwiały optymalne funkcjonowanie.

Współcześnie powodzeniem cieszą się terapie online, które są skuteczne w wielu różnych życiowych i psychicznych trudnościach.

Współcześnie powodzeniem cieszą się terapie online, które są skuteczne w wielu różnych życiowych i psychicznych trudnościach. Psychoterapia przez skype korzysta z tej samej gamy czynników leczących co terapia twarzą w twarz. Jest to m.in. komunikacja w czasie rzeczywistym zarówno werbalna jak i niewerbalna, kontakt wzrokowy, sojusz terapeutyczny oraz różne elementy z języka ciała. Ocenia się, że stanie się ona w najbliższym czasie jednym z najważniejszych instrumentów ochrony zdrowia, ze względu na rozwój nowoczesnych technologii umożliwiających przesył danych a także obserwowane współcześnie tendencje.

https://www.youtube.com/watch?v=dht9g9Jebk4

NASZA PIERWSZA KONSULTACJA JEST BEZPŁATNA