Konflikt rodzicielski – jak wpływa na dziecko?

utworzone przez | sty 29, 2020 | Uncategorized

Konflikt rodzicielski negatywnie wpływa na relacje rodzinne i destabilizuje poczucie bezpieczeństwa. Konflikty między Partnerami są nieuniknione. Każdy będący w związku dobrze wie, że różnica zdań oraz poglądów prowadzi do nieporozumień, które następnie mogą przerodzić się w kłótnie.

Kiedy konflikty między rodzicami przeradzają się w awantury w czasie których dochodzi do przemocy słownej i fizycznej, sytuacja ta, zaszła zbyt daleko. Jak zatem czuje się dziecko podczas gdy występuje konflikt rodzicielski oraz jak ta sytuacja wpływa na rozwój dziecka?

Konflikt rodzicielski znacząco wpływa na samopoczucie dziecka. Mimo starań ukrycia przed dzieckiem nieporozumień i napiętej sytuacji między Partnerami dziecko dobrze wie, że rodzicie się kłócą. Dopytuje wtedy o powód, niejednokrotnie myśląc, że to ono jest winne nieporozumieniom, obarczając się odpowiedzialnością za powstały konflikt.

Przykładem więzi i relacji rodzinnych dla dziecka są te, wyniesione z domu.

Konflikty a poczucie bezpieczeństwa

W rodzinach, które przeżywają kryzys wychowują się dzieci nieszczęśliwe, z niskim poczuciem własnej wartości. Brakuje im pewności siebie oraz mają dużo więcej kompleksów niż ich rówieśnicy. Takie dzieci mają zaburzony obraz siebie oraz prezentują inny system wartości.

Co ważne są stale zestresowane i odczuwają silne napięcie emocjonalne. Rodziny, w których występuje konflikt rodzicielski nie zapewniają dziecku odpowiedniego poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji.

Skutkami konfliktu rodzicielskiego, odczuwanymi przez dzieci mogą być również: bóle brzucha i głowy, wymioty, zaburzenia nastroju i wahania emocjonalne, zaburzenia mowy i snu, zaburzenia lękowe i nerwicowe, zaburzenia osobowości, występowanie zachowań agresywnych oraz prób samobójczych, w tym również samookaleczenie, odurzanie się substancjami psychoaktywnymi, występowanie zachowań kompulsywnych, np. objadanie się na zapas oraz zamknięcie się w sobie, unikanie kontaktów rówieśniczych, poczucie osamotnienia.

Wzorce zachowań wyniesione z domu rodzinnego

Konflikt rodzicielski powoduje szereg innych negatywnych skutków. Należy pamiętać, że przykładem więzi i relacji rodzinnych dla dziecka jest ta, wyniesiona z domu. Maluchy naśladują negatywne wzorce zachowań oraz powielają je w kontaktach międzyludzkich.
Konflikt rodziców to ogromy stres dla dziecka, z którym jest ciężko i nie potrafi sobie poradzić. Rodzice wyrządzają w ten sposób krzywdę maluchowi, a sytuacja ta ma znaczący wpływ na jego rozwój i dalsze funkcjonowanie w życiu.

„Jedynym rozsądnym sposobem wychowywania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej – odstraszającym przykładem.” A. Einstein

Jak sobie pomóc – psycholog online

Albert Einstein powiedział: „Jedynym rozsądnym sposobem wychowywania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej – odstraszającym przykładem.”

Jestem Psychologiem, pomagam poradzić sobie z trudnymi sytuacjami rodzinnymi i występującym konfliktem rodzicielskim. Udzielam wsparcia rodzicom i dziecku, aby kryzys był mniej odczuwalny. Jeżeli Twoja rodzina przeżywa kryzys lub jesteś w trakcie rozwodu koniecznie się ze mną skontaktuj.

NASZA PIERWSZA KONSULTACJA JEST BEZPŁATNA