Samoocena DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików)

utworzone przez | maj 1, 2021 | Uncategorized

Lęk przed konfliktami i gniewem, niskie poczucie własnej wartości, niepowodzenie w związkach, toksyczne relacje, seksualna blokada, perfekcjonizm. Jakie są skutki dorastania w rodzinie alkoholowej? Syndrom DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików, DDD – Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych dotyka mocno oraz wpływa na jakość życia i dobrobyt.

Nasz mózg kształtuje się w dzieciństwie i bardzo często w dorosłym życiu podsuwa nam historie sprzed lat. Nie zawsze są to szczęśliwe opowieści. Wyrastanie w domu, w którym rządził alkohol, dochodziło do przemocy, rzuca mroczny cień.

Jednakże możesz sobie pomóc i zmienić niszczące schematy. Pomocna jest psychoterapia – im wcześniej podjęta, tym szybciej pożegnasz demony z przeszłości.

Mentalność ofiary, lęk przed emocjami, unikanie konfliktów, niska samoocena, blokada na intymność, potrzeba życiowych dramatów – to najpopularniejsze cechy osób z syndromem DDA.

Lęk przed emocjami – Psycholog Online

Trauma przeżyta w dzieciństwie sprawia, że dorosłe dzieci alkoholika tłumią swoje uczucia. Ich wewnętrzny uczuciowy świat jest zamrożony. Tak naprawdę odczuwają głęboką obojętność. Boją się szczególnie gniewu i smutku. Siła tych uczuć jest tak wielka, że osoba z syndromem DDA podświadomie wie, że nie byłaby w stanie ich udźwignąć.

Mechanizm tłumienia emocji działa całościowo, więc DDA nie odczuwają też pozytywnych uczuć – radości, miłości, szczęścia, nadziei. Żyją jak gdyby za szybą/ zamrożone.

DDA brak asertywności

Dorosłe Dzieci Alkoholików unikają konfliktów. Osoby, które dorastały wśród alkoholików, zostały przez rodziców skrzywdzone. Lęk przed krzywdą pozostaje w nich już na zawsze. Dlatego w dorosłym życiu boją się osób, które sprawują nad nimi władzę lub są od nich w jakiś sposób zależne.

Bardzo często osoby z syndromem DDA są ofiarami mobbingu lub molestowania seksualnego w pracy. Nie radzą sobie z asertywnością, nie umieją stawiać granic, dlatego unikają sytuacji konfliktowych. Wolą zgadzać się na wszystko, ulegać, podporządkować się za wszelką cenę, szukają aprobaty u innych, rezygnując z własnego zdania czy prawa do obrony.

DDA nieświadomie mogą stosować różne strategie biernej agresji, które zastępują konfrontację i dają im poczucie, że w jakiś sposób radzą sobie w relacjach.

Mentalność ofiary, lęk przed emocjami, unikanie konfliktów, niska samoocena, blokada na intymność, potrzeba życiowych dramatów – to najpopularniejsze cechy osób z syndromem DDA.

Samoocena – Psycholog Online

Jeśli w dzieciństwie nie otrzymaliśmy od rodziców akceptacji, żyjemy z wewnętrzną pustką i nadzieją, że coś lub ktoś nam ją zapełni. Bez skutku, bo jeśli nie mamy w sobie przekonania, że jesteśmy wystarczająco dobrzy, to nawet codzienne pochwały i akceptacja z zewnątrz tego nie naprawi.

DDA mają bardzo niskie poczucie własnej wartości. Niezależnie od tego jak są kompetentni w różnych dziedzinach życia, czują się niepewni siebie i niegodni szacunku innych. Chęć udowodnienia, że jednak są czegoś warci, może prowadzić do wyniszczającego perfekcjonizmu i skrajnej zadaniowości albo, z drugiej strony, do bierności życiowej i całkowitej rezygnacji z wyzwań w życiu.

DDA często mają mentalność ofiary

Osoby wychowywane przez rodziców zmagających się z alkoholizmem podświadomie dążą do bycia w związku z kimś również uzależnionym lub w jakimś sposób dysfunkcyjnym – narcyzem, biernym tyranem, partnerem agresywnie dominującym.

Dorosłe dziecko alkoholika często wiąże się z Partnerem, który stosuje przemoc zarówno psychiczną jak i fizyczną. DDA bardzo często zdają sobie sprawę z tego, kim tak naprawdę jest Partner ale jednocześnie głęboko wierzą, że uda się go „uratować”: uwolnić od nałogu lub zmienić toksyczne zachowania.

Dorosłe dziecko alkoholika wchodzi w toksyczne związki i naraża się na cierpienie, odtwarzając scenariusz trudnej przeszłości. Przy pomocy Psychologa rozpoznaje destrukcyjne schematy, rozumie/czuje jak być autentycznym i budować wspierające, satysfakcjonujące, relacje.

DDA mają blokady na intymność

Sfera seksualna DDA pozostawia wiele do życzenia. DDA nie jest w stanie otworzyć się na intymność, ponieważ w jego oczach wiązałoby się to z utratą kontroli a na to nie pozwalają im wzorce wyniesione z dzieciństwa. Zaufanie ludziom, nawet bliskiej osobie a także poddanie się swoim uczuciom i instynktom jest poza możliwościami.

DDA przy pomocy Psychologa rozpoznają destrukcyjne schematy, rozumieją jak być autentycznym i budować wspierające, satysfakcjonujące relacje. 

Potrzeba życiowych dramatów

Chaos, niepewność, zagrożenie, presja, przerysowane skrajnie emocje – to wszystko DDA jest doskonale znane z dzieciństwa (a skoro znane to znaczy bezpieczne). DDA dąży zatem do tego, żeby żyć w takim samym dramacie. W takich okolicznościach, (paradoksalnie!) czuje się bezpieczniej, ponieważ wie, jak w nich funkcjonować. Terapia i uświadomienie sobie niszczących schematów wewnętrznych pomaga wyzwolić się z błędnego koła.

Świadomość i autentyczność – Psycholog Online

Świadomość powyższych deficytów oraz ich źródła pozwala wejść na ścieżkę rozwoju osobistego i zmiany. Optymistyczne jest to, że zarówno osobowość jak i samoocena nie są ustalone raz na zawsze a wręcz przeciwnie – są dynamiczne. Osoby z syndromem DDA najczęściej mają większe zasoby niż im się wydaje, a ich odkrywanie i uruchamianie pozwala na rozwój, pozytywna zmianę oraz bardziej satysfakcjonujące życie.

NASZA PIERWSZA KONSULTACJA JEST BEZPŁATNA