Telemedycyna – Psycholog online

utworzone przez | kwi 23, 2018 | Uncategorized

 
Pomoc psychologiczna online zawiera elementy, na które warto zwrócić uwagę: komfort, anonimowość, skuteczność, oszczędność czasu i kosztów. Do kogo jest adresowana? Jakie są zalety i możliwości? Jak zmienia się technologia i styl życia? Czy telemedycyna jest przyszłością?

  1. Pomoc psychologiczna online – zalety i możliwości

Konsultacje psychologiczne online to relatywnie nowy sposób dostarczania pomocy psychologicznej. Istnieje szereg badań analizujących skuteczność terapii opartych na sesjach skype. Wyniki statystyczne pokazały, że można uzyskać poprawę zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia dzięki terapii przez skype. Badania wykazały również, że leczenie przez video – sesje jest równie  skuteczne w porównaniu do terapii twarzą w twarz i że zadowolenie wśród Klientów zostało ocenione jako wysokie. Terapia z Psychologiem oparta na sesjach online jest skuteczna w wielu różnych życiowych i psychicznych trudnościach i problemach.

Psychoterapia przez skype korzysta z tej samej gamy czynników leczących co terapia twarzą w twarz. Jest to między innymi: komunikacja w czasie rzeczywistym zarówno werbalna jak i niewerbalna, kontakt wzrokowy, sojusz terapeutyczny oraz różne elementy z języka ciała. Jedną z podstawowych zalet sesji przez internet jest dostępność Psychologa. Klient ma możliwość elastycznego kontaktowania się z Psychologiem z dowolnie wybranego miejsca i w dogodnym czasie.

  1. Psycholog online – dla kogo?

 Sesje online są adresowane dla osób mieszkających w wielkich aglomeracjach oraz w małych miejscowościach, przebywających w Polsce oraz za granicą: w USA, Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Holandii, Szwecji i innych, pracujących, mających trudności w zorganizowaniu regularnych wyjść lub potrzebujących natychmiastowej konsultacji z Psychologiem. Usługa jest dogodna dla osób szczególnie narażonych na stres, zmagających się z życiowymi trudnościami i tych którzy chcą poprawić jakość swojego życia. W dobie internetu każdy ma możliwość kontaktu z Psychologiem. Konsultacje online szczególnie są polecane dla tych, którzy cenią swój czas i pieniądze.

  1. Komfort – konsultacje psychologiczne online

 Konsultacje psychologiczne online mają na celu maksymalną optymalizację dostępu do profesjonalnej pomocy psychologicznej bezpośrednio z dogodnego miejsca. Jest komfortowa dla osób, które nie mają stałego dostępu do profesjonalnej pomocy medycznej. Klient ma możliwość odbycia konsultacji z Psychologiem przebywając np. domu. Wystarczy włączyć laptop, mieć dostęp do internetu i wybrać dogodną dla siebie formę komunikacji: skype, mail, czat czy inne. W sposób wygodny zostaje nawiązany kontakt z Psychologiem zawsze wtedy gdy jest taka potrzeba.

Sesje z Psychologiem online są skuteczne w wielu życiowych i psychicznych trudnościach.
  1. Anonimowość – psycholog online

 Sesje online zapewniają pełną anonimowość. Przez komunikator internetowy Klient ujawnia te informacje, które uważa za ważne. Nie musi jeździć na spotkania, wizyty do poradni czy gabinetu. To daje gwarancję, że nikt nie będzie wiedział o korzystaniu z usług Psychologa. Psycholog online uwzględnia przede wszystkim najwyższy poziom dyskrecji oraz prywatności klienta. Świadczenie usług psychologicznych przy wykorzystaniu zaawansowanych możliwości technologicznych takich jak sieć internetowa umożliwia przeobrażanie tradycyjnych zasad funkcjonowania gabinetu psychologicznego w bardziej elastyczne i ruchome formy działalności co jest komfortowe dla Klientów.

  1. Skuteczność – sesja online

 Na przestrzeni lat powstało wiele niezależnych od siebie badań naukowych, których celem było zweryfikowanie skuteczności konsultacji psychologicznych online.  Jednym z nich było badanie grupy naukowców z Uniwersytetu w Zurychu (Wagner, Horn, Maercker, 2013). Postanowili sprawdzić czy spotkania z Psychologiem przez internet przynoszą takie same efekty w leczeniu zaburzeń depresyjnych co klasyczna terapia indywidualna. Podzielili Pacjentów na dwie grupy: Jedna spotykała się z Terapeutą w sieci, druga odbywała klasyczne sesje w gabinecie. Po pół roku, za pomocą specjalnego kwestionariusza, mierzącego nasilenie objawów depresji, sprawdzili oni skuteczność obu form terapii. Okazało się, że prowadzenie konsultacji psychologicznych przez internet przynosi takie same rezultaty jak terapia stacjonarna. Większość Pacjentów w badaniu była zadowolona z przydzielonej formy terapii. Wśród Pacjentów leczonych online aż 96% mówiło o kontakcie z Terapeutą jako „osobistym”, w porównaniu z 91% w grupie leczenia tradycyjnego.

Podobne badanie zostało przeprowadzone przez Azy Barak’a i współpracowników na Uniwersytecie w Hajfie. Polegało na dokonaniu analizy metod psychoterapeutycznych wykorzystywanych w leczeniu lęku i stresu  za pomocą sesji online przez internet. Konkluzują tego badania jest, że zarówno tradycyjne metody leczenia różnych problemów klinicznych (lęk, stres) jak i leczenie online są równie skuteczne. Zdaniem autorów badania psychoterapia i poradnictwo psychologiczne powinny dostosować się do wirtualnego świata, przyjąć nowe, innowacyjne narzędzia aby jeszcze lepiej spełniać potrzeby i wymagania Pacjentów.

Rząd USA, Departament Weteranów  wykorzystuje konsultacje online do leczenia  zespołu stresu pourazowego (PTSD). Stwierdzono, że tradycyjne leczenie psychiatryczne PTSD jest jednym z najbardziej kosztownych w społeczeństwie. PTSD jest powszechnym zaburzeniem psychicznym doświadczanym przez weteranów i wiąże się z depresją, nadużywaniem substancji psychoaktywnych, chorobami współistniejącymi, śmiertelnością i zaburzeniami funkcjonowania. Oprócz niepokoju i obniżonej jakości życia związanego z tym zaburzeniem, weterani wojenni z PTSD i ich rodziny często stają w obliczu utraty pracy, złego funkcjonowania, przemocy. Obecnie 3,3 miliona z 8 milionów weteranów w Stanach Zjednoczonych, mieszka na obszarach wiejskich i jest geograficznie odległa. Tak więc dostęp do usług opieki zdrowotnej stanowi poważne wyzwanie dla wielu weteranów, w tym wielu powracających operacji. Chcąc rozwiązać ten problem z dostępem do opieki medycznej, Departamentu Weteranów USA radykalnie rozszerzył wykorzystanie telemedycyny do świadczenia usług terapeutycznych. Kliniczna sesja online umożliwia synchroniczną, bezpośrednią komunikację między Pacjentem a usługodawcą oraz jest jednym z przykładów modalności telemedycznej, która jest coraz bardziej dostępna w wielu instytucjach i systemach usługowych. Badania w USA potwierdziły skuteczność kliniczną  terapii online w porównaniu do tradycyjnych metod leczenia  dla populacji o niedostatecznym bądź trudnym dostępie do tradycyjnych usług medycznych, w tym Pacjenci z PTSD.

Poza opisanymi powyżej badaniami istnieje szereg innych zajmujących się tym zagadnieniem, których wyniki również potwierdzają efektywność sesji online z psychologiem.

  1. Oszczędność czasu i kosztów – psycholog online

 Dostępność oraz łatwy i szybki kontakt sprawia, że Klienci  oszczędzają czas. Sesje z Psychologiem online w prosty sposób można dostosować do trybu życia, grafiku pracy i zajęć. Kontakt przez internet pozwala na spotkania o każdej porze. Dzięki temu łatwo zsynchronizować z pozostałymi zajęciami. Kolejną istotną kwestią jest to, że konsultacje online są znacznie korzystniejsze finansowo od stacjonarnych odpowiedników.

Telemedycyna może zapewnić wielu osobom wsparcie, dostarczyć informacje oraz umożliwić stworzenie indywidualnego programu pomocy.
  1. Tak, dla technologii – konsultacje psychologiczne online

Dzięki symulatorom technologicznym, w tym także telefonów i internetu, od dawna stanowi nieodłączny element codziennego życia każdego człowieka. Od wielu lat obserwujemy, np. Kamera towarzyszy człowiekowi, podchodząc do nich komunikacja cyfrowa, np. kartki pocztowe czy listy. Najwyraźniej widać w związku z tą twarzą w twarz z twarzą „, to do, które toczy się w Internecie – w sieci.

Rozwój technologiczny nie przeszedł bez echa także w kręgach osób świadczących pomoc psychologiczno –  terapeutyczną. Szybko dostrzeżono, że możliwości, jakie daje komunikacja na odległość, stanowi szansę dla wielu osób, które do tej pory z różnych przyczyn (z których najczęstszymi są brak czasu i wstyd) nie zdecydowały się na wizytę w gabinecie Psychologa. Telemedycyna może zapewnić wielu osobom wsparcie, dostarczyć informacje oraz umożliwić stworzenie indywidualnego programu leczenia.

Telemedycyna przełamuje bariery w psychoterapii. Telemedycyna jest najnowszą, bardzo dynamicznie rozwijającą się formą medycyny i opieki zdrowotnej, łączącą w sobie elementy telekomunikacji, informatyki i medycyny. Dzięki jej rozwojowi możliwe jest przełamywanie przez zespół terapeutyczny barier geograficznych, postawienie szybkiej diagnozy i zapewnienie opieki medycznej poprzez transfer informacji zamiast konieczności przemieszczania się Klienta, szczególnie tych, którzy z różnych powodów nie są w stanie fizycznie przybyć na tradycyjną wizytę i badanie do lekarza. Ocenia się, że stanie się ona w najbliższym czasie jednym z najważniejszych instrumentów ochrony zdrowia, ze względu na rozwój nowoczesnych technologii umożliwiających przesył danych a także obserwowane współcześnie tendencje.

 

 

 

 

 

 

 

NASZA PIERWSZA KONSULTACJA JEST BEZPŁATNA