Terapia Jungowska – podróż do własnego wnętrza

utworzone przez | wrz 6, 2020 | Uncategorized

Terapia Jungowska, nazywana także psychoanalizą jungowską ma na celu odkrywanie najciemniejszych zakątków ludzkiej psychiki i uświadamianie głęboko ukrytych trudności.

To intensywna i dogłębna psychoterapia, w czasie której powstaje bliska więź pomiędzy pacjentem a terapeutą. Więź ta pozwala na stworzenie powiązań pomiędzy tym, czego pacjent jest świadomy, a tym, co tkwi w jego podświadomości. Dzięki terapii wiele osób jest w stanie poznać samego siebie oraz znaleźć równowagę emocjonalną.

Carl Jung jest inspiracją dla wielu osób. Był nie tylko psychiatrą i terapeutą, który rozbudował koncepcje Freuda. Był ekspertem w dziedzinie nauki, antropologii, astrologii, sztuki, religii oraz snów.

Jung wykorzystywał wiedzę ze wszystkich tych dziedzin w powiązaniu z psychologią. W ten sposób lepiej powiązał nieuświadomione aspekty naszego bytu oraz prawa rządzące wszechświatem. Połączył wszystkie te informacje w swojej metodologii, dlatego terapia jungowska tak skutecznie pomaga w rozwiązywaniu wewnętrznych konfliktów, rozumieniu własnych potrzeb i radzeniu sobie z przeszkodami, które nie pozwalają w pełni cieszyć się zdrowiem psychicznym.

Terapia jungowska – psycholog online

Ta szczególna forma psychoterapii ma na celu pomóc pacjentowi w osiągnięciu psychicznej integralności poprzez poznanie swojej podświadomości. W psychoterapii jungowskiej zwraca się szczególna uwagę na fakt, że ludzka psychika ma swego rodzaju „podłoże”.

Składa się ono z nieuświadomionych elementów, pomiędzy którymi zachodzą bardzo dynamiczne i skomplikowane reakcje. Te z kolei wpływają na nasz sposób myślenia, nasz stosunek do wydarzeń i do ludzi wokół nas.

Psychoterapeuta musi patrzeć na każdego pacjenta i na każdy przypadek jak na coś bezprecedensowego, unikatowego, wspaniałego i wyjątkowego. Tylko wtedy zdoła zbliżyć się do prawdy – powiedział Carl Gustav Jung.

Celem pracy psychoterapeuty jungowskiego jest uświadomienie pacjentowi tych nieuświadomionych elementów, aby mógł on zrozumieć własną podświadomość. W ten sposób następuje tzw. proces indywidualizacji, czyli stworzenia harmonii pomiędzy potrzebami i osiągnięciami oraz pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Jesteśmy w stanie osiągnąć prawdziwą dojrzałość, która pozwoli na zrozumienie samego siebie. Taki stan daje poczucie wolności i możliwości rozwoju.

Podczas terapii jungowskiej pacjent z pomocą terapeuty przechodzi przez kolejne etapy procesu: samopoznanie, transformacja i aktualizacja.

Kiedy stosować terapię jungowską – psycholog online

Terapia jungowska pomaga osobom z trudnościami natury psychicznej. Jest skuteczna w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, uzależnień.

Podczas terapii jungowskiej pacjent z pomocą terapeuty przechodzi przez kolejne etapy procesu: samopoznanie, transformacja i aktualizacja. Pomaga to zajrzeć do najgłębiej skrywanych i najtrudniej dostępnych zakątków psychiki aby wprowadzić konieczne zmiany.

Tego typu terapia jest najbardziej pomocna w przypadkach:

- Chwile rezygnacji, apatii i niepewności;

- Momenty, w których odczuwamy złość lub frustrację ale nie potrafimy określić przyczyny;

- Trudności w relacjach międzyludzkich;

- Wchodzenie w nowy etap życia i obawy przed ponownym popełnieniem tych samych błędów;

- Poczucie zagubienia i trudność w podjęciu decyzji;

- Poczucie, że tkwimy w negatywnych schematach zachowania, które nie wnoszą niczego dobrego do naszego życia;

- W przypadku artystów i osób kreatywnych pomaga znaleźć nowe pomysły;

- Terapia pomaga również w interpretacji snów;

Cele terapii jungowskiej – psycholog online

Terapia jungowska to proces, w którym u pacjenta dochodzi do zrozumienia podświadomości. Co to tak naprawdę oznacza? Istotne jest eksplorowanie własnego umysłu przez osobę w trakcie terapii.

Pacjent współpracuje z profesjonalistą, który pomaga zrozumieć, jaki wpływ mają reakcje na poziomie nieuświadomionym na nasze zachowanie w rzeczywistości. Aby zrozumieć te zależności, terapia jungowska przeprowadza analizę określonych elementów psychiki:

1. Praca nad podświadomością

Carl Jung twierdził, że ludzka podświadomość składa się z misternie połączonych ze sobą treści, symboli, archetypów i znaczeń. Uważał, że trzeba uświadomić sobie wszystkie te elementy. Terapia jungowska pomaga osiągnąć ten cel przez 2 etapy:

- Zrozumienie tego, co nieuświadomione. Stosując serię określonych strategii, takich jak analiza snów, rysunków, dialogów czy wyobraźni, terapeuta odkrywa i interpretuje symbole i archetypy, jakie tkwią w podświadomości pacjenta. Osoba w terapii bierze czynny udział w procesie interpretacji, ponieważ wiele z tych elementów może mieć dla niej wyjątkowe i osobiste znaczenie. Stanowią one rodzaj energetycznej siły, która nie pozwala zobaczyć prawdziwego źródła trudności.

- Zrozumienie tego, jak nieuświadomione elementy wpływają na nasze życie. Drugim celem terapii jest pomóc pacjentowi zrozumieć w jaki sposób wszystko, co skrywa się w jego psychice ma wpływ na jego samopoczucie oraz na zdolność odczuwania radości.

2. Interpretacja snów

Terapeuci wykorzystujący analizę Junga mówią o tym co odzwierciedlają nasze sny. Według Junga sny są ściśle powiązane z naszym ego. Stanowią scenę, na której jasno widzimy własne potrzeby, obawy i ograniczenia.

Dzięki snom zaczynamy widzieć w prawdziwym życiu alternatywy, które mogą nam pomóc wykorzystać swój potencjał i możliwości. Jung patrzył na świadomość i podświadomość jako elementy ściśle ze sobą powiązane i dopiero kiedy obydwa poziomy psychiki połączą się w jedno, poczujemy prawdziwą wolność.

3. Określenie własnych kompleksów

Kompleksy nas ograniczają, blokują nasz potencjał i nie pozwalają na pełen rozwój. Jung uważał, że kompleksy wiążą się z wrodzonymi ideałami i z osobistym doświadczeniem. Na podstawie tych informacji i w oparciu o psychologię analityczną możemy wyróżnić:

- Kompleks Krezusa: potrzeba posiadania pieniędzy i władzy aby czuć się lepiej od innych;

- Syndrom Kaina: chorobliwa zazdrość;

- Zespół Achillesa: potrzeba ukrywania własnej wrażliwości;

- Kompleks Brunhildy: postrzeganie własnego partnera jako bohatera;

- Syndrom Herostratesa: nieustanna potrzeba zwracania na siebie uwagi;

- Kompleks Antygony: potrzeba dawania opieki i troski;

4. Typ osobowości

Jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi w terapii jungowskiej jest wskaźnik Myersa- Briggsa, stworzony przez Isabel Briggs Myers i Katharine Cook Briggs. Skala ta została stworzona w oparciu o dzieło: „Typy Psychologiczne” Carla Junga i jej zastosowanie ma cele:

- Określenie gdzie znajduje się pacjent na skali pomiędzy introwersją a ekstrawersją;

- Zrozumienie jak odbieramy otoczenie i informacje, które z niego napływają;

- Zrozumienie własnego procesu podejmowania decyzji (w oparciu o emocje bądź rozsądek);

- Odkrywanie swoich preferencji i potrzeb emocjonalnych;

Terapia jungowska to przede wszystkim dialog. Pacjent musi czuć się swobodnie i bezpiecznie. Tylko wtedy terapeuta może zastosować pozostałe technik, takie jak analiza snów czy techniki kreatywne. Pomagają one zarówno pacjentowi, jak i terapeucie przenieść się do podświadomości pacjenta i podjąć próbę zmiany.

Techniki w terapii jungowskiej – psycholog online

Terapeuci korzystają z zestawu technik opartych na relacji pomiędzy terapeutą a pacjentem. Relacja ta musi cechować się bliskością, zaufaniem i poczuciem partnerstwa. Jung uważał, że w psychoterapii musimy osiągnąć następujący cel:

W procesie dialogu terapeuta musi bezwzględnie szanować osobowość pacjenta. Powinien traktować go z godnością i słuchać go bez jakichkolwiek uprzedzeń. Należy towarzyszyć pacjentowi w tym często skomplikowanym procesie odkrywania i rozwoju, aby umożliwić mu zmianę psychoterapeutyczną. Podczas indywidualizacji, lekarz bądź terapeuta nie powinien zostawić żadnego śladu „alergenu psychiatrycznego” w umyśle pacjenta.

Szacunek w stosunku do pacjenta oraz pozyskanie jego zaufania stanowią kluczowe elementy terapii jungowskiej. Tylko w ten sposób można stworzyć pole do partnerskiej współpracy i do zastosowania odpowiednich technik terapeutycznych.

Techniki terapeutyczne – psycholog online

Dialog terapeutyczny

Terapia jungowska to przede wszystkim dialog. Pacjent musi czuć się swobodnie i bezpiecznie. Tylko wtedy terapeuta może zastosować pozostałe technik, takie jak analiza snów czy techniki kreatywne. Pomagają one zarówno pacjentowi, jak i terapeucie przenieść się do podświadomości pacjenta i podjąć próbę zmiany.

Analiza snów

Może się wydawać, że aby umieć analizować sny, wystarczy kupić jedną z książek, którą na ten temat napisał Jung. Niestety, nie jest to takie proste. Zestaw symboli i archetypów pojawiających się w snach pacjenta musi być interpretowany w kontekście jego osobowości i bieżącej sytuacji, ponieważ elementy te są ściśle ze sobą powiązane. Analiza snów podczas terapii jest zatem bardzo skomplikowanym, pracochłonnym a jednocześnie obnażającym momentem.

Skojarzenia słowne

Test skojarzeń słownych to popularna strategia w terapii jungowskiej. Terapeuta mówi jakieś słowo lub frazę, a pacjent mówi jakie pierwsze skojarzenie przychodzi mu do głowy. Szybkość odpowiedzi lub zwłoka z jej podaniem może dostarczyć cennych informacji o nieuświadomionych oporach lub kompleksach pacjenta.

Techniki kreatywne

W zależności od osobowości pacjenta, terapeuta może zastosować różne techniki kreatywne. Malowanie, rysowanie czy zapisywanie snów może być niezwykle pomocne w procesie terapeutycznym. Wszelkie zajęcia, które sprzyjają wyrażaniu siebie, rozwijaniu wyobraźni i przenoszeniu jakichś elementów z podświadomości do świata rzeczywistego mają silne terapeutyczne efekty.

Skuteczność terapii jungowskiej – psycholog online

Terapia jungowska wygląda zapewne ciekawie i kusząco. Najważniejsze pytanie jednak brzmi: Czy jest ona skuteczna? Odpowiedź brzmi: TAK.

Terapia jungowska pomaga radzić sobie z wieloma problemami natury psychologicznej. Może ona pomóc osiągnąć wyższy poziom zadowolenia z życia i podnieść naszą efektywność. Poprawia również jakość relacji z partnerem, rodziną, przyjaciółmi czy współpracownikami.

Co najważniejsze dzięki terapii jungowskiej jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć samych siebie i sprawniej pokonywać przeszkody w kryzysowych momentach. Jest to dogłębna wędrówka do własnego wnętrza a jej korzyści są odczuwane przez całe życie.

NASZA PIERWSZA KONSULTACJA JEST BEZPŁATNA