Współuzależnienie

utworzone przez | Gru 17, 2019

Współuzależnienie polega na nieświadomym przejęciu odpowiedzialności za osobę uzależnioną. Nałóg dotyka nie tylko osobę uzależnioną, ale całe jej najbliższe otoczenie. Na współuzależnienie szczególnie narażeni są Partnerzy, Rodzice, Dzieci.

Starają się pomóc drugiej osobie, podporządkowują jej swoje życie, choć w większości przypadków nie prowadzi to wcale do poprawy sytuacji, w której znalazł się uzależniony. Współuzależnienie polega na patologicznym reagowaniu na czyjeś uzależnienie.

Teoretycznie, celem tego podejścia jest chęć niesienia pomocy w wyjściu z choroby, ale w praktyce często tworzy warunki sprzyjające. Chory znajduje się w centrum uwagi. Zjawisko to wiąże się z reguły z ogromnym cierpieniem i stresem osoby współuzależnionej, która jednak bardzo często nie uświadamia sobie do końca swojej sytuacji.

Cechy osoby współuzależnionej:

– ciągła chęć kontrolowania i sprawdzania;

– brak zaufania do Partnera;

– większe skoncentrowanie się na osobie chorej niż na sobie;

– napędem do życia staje się choroba partnera, a nie własne cele i ambicje.

Współuzależnienie emocjonalne – psycholog online

Współuzależnienie od alkoholu jest najczęściej występującą formą. Jednak problem ten dotyka bliskich osób uzależnionych od wszystkich typów nałogów: alkoholu, narkotyków, innych używek, hazardu czy seksu. Chodzi tutaj przede wszystkim o podporządkowanie życia osobie uzależnionej.

Bliscy takich osób często zaczynają żyć ich życiem, a nie swoim własnym. Dopasowują się do życia „w nałogu” i „z nałogiem”. Dostosowują się do rytmu picia, niewłaściwych zachowań, porzucają własne plany i ambicje na rzecz pomocy drugiej osobie. Zachowanie to prowadzi jednak w prostej drodze do rozwoju uzależnienia, sytuacja taka ułatwia bowiem uzależnionemu trwanie w nałogu.

Mamy do czynienia z współuzależnieniem emocjonalnym, czyli uznawanie za naturalne podporządkowanie się drugiej osobie, nieprawidłowe przystosowanie się do niezdrowej sytuacji. Z jednej strony współuzależnienie generuje sytuację permanentnego stresu, z drugiej – utrwala ją.

Żony alkoholików

Żony alkoholików bardzo często nie potrafią od nich odejść a głównym powodem jest po prostu miłość. Bycie w związku bez żadnego progresu, bez żadnej refleksji, jest tak naprawdę działaniem na szkodę samemu sobie, swoich dzieci i również tej osoby, ponieważ nie dostaje on sygnałów, że coś musi zmienić.

Terapię zaczyna się od tego, żeby zasugerować Kobietom aby zadbały o siebie. Warto skupić się na sobie, na swoich zainteresowaniach, pasjach życiowych, relacjach z innymi ludźmi. Co istotne nie będzie to ucieczka od odpowiedzialności i pracy nad tym związkiem ale będzie to bardzo ważny krok do przodu, żeby pomóc temu człowiekowi.

Warto skupić się na sobie, na swoich zainteresowaniach, pasjach życiowych, relacjach z innymi ludźmi.

Współuzależnienie - jak sobie pomóc?

Współuzależnienie od alkoholika czy innej osoby uzależnionej wiąże się najczęściej z silną reakcją emocjonalną łączącą te dwie osoby. Istotne znaczenie ma również poczucie odpowiedzialności za rodzinę, wspólny związek, majątek, zobowiązania.

Żeby osoba współuzależniona mogła pozwolić sobie pomóc, musi najpierw zdać sobie sprawę z sytuacji, w której funkcjonuje. Współuzależnienie generuje bowiem sytuację, w której bliscy alkoholika lub narkomana funkcjonują tak jak on: między euforią, lękiem i depresją.

W takim przypadku bardzo trudno o autoanalizę, osiągnięcie odpowiedniego dystansu do zaistniałej sytuacji. Z tego też powodu tak istotną rolę odgrywa terapia współuzależnienia. Pozwala ona dostrzec emocjonalne, zaburzone w tym przypadku, połączenie z drugim człowiekiem.

Psycholog pomaga zauważyć i nazwać nadmierne wyczulenie na potrzeby i oczekiwania osoby uzależnionej, kontrolowanie jej, usprawiedliwianie, wspólne „zacieranie śladów” uzależnienia. Osoba współuzależniona ma szansę na przerwanie tej niezdrowej sytuacji jeśli otworzy się na próbę zdystansowanego opisu sytuacji.

Leczenie współuzleżnienia - Psycholog Online

Leczenie współuzależnienia w dużej mierze polega na terapii współuzależnień. Pomoc taką można uzyskać w specjalnych placówkach leczenia uzależnień lub w gabinetach psychologicznych online: Psycholog Online.

Kluczowe jest jednak uświadomienie sobie samego problemu. Dopiero po tym etapie może przyjść kolejny, czyli pogodzenie się ze świadomością, że osoba współuzależniona nie ma wpływu na nałóg bliskiej osoby.

Terapia współuzależnień to nie tylko nauka stawiania granic osobie z nałogiem, otwartego mówienia o dotykającym ją problemie. To także nauka akceptacji samego siebie i prawa do samorozwoju oraz życia własnym życiem.

Terapia współuzależnień opiera się w dużej mierze na psychoterapii. Zdarzają się jednak przypadki, w których konieczne jest włączenie farmakoterapii. Korzysta się w niej najczęściej w przypadku występowania dolegliwości somatycznych.

Leczenie współuzależnienia polega m.in. na budowaniu wiedzy o własnych przekonaniach, nieuświadomionych skłonnościach do funkcjonowania w relacji współuzależnienia.

Jak leczyć? – Psycholog Online

Leczenie współuzależnienia polega nie tylko na uświadomieniu sobie patologicznej sytuacji, w jakiej tkwi osoba z bliskiego otoczenia uzależnionego. To także budowanie wiedzy o własnych przekonaniach, nieuświadomionych skłonnościach do funkcjonowania w relacji współuzależnienia.

Warto zdawać sobie sprawę, że we współuzależnieniu istotną rolę odgrywają pewne predyspozycje osobowościowe. Do współuzależnienia szczególnie skłonne są osoby, które:

- doznały deficytu uczuć w dzieciństwie;

- wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych;

- wychowano w przekonaniu konieczności poświęcenia się dla Partnera;

- mają zaniżoną samoocenę;

- boją się zmian;

- są niedojrzałe emocjonalnie.

Warto pracować z Psychologiem  nad tymi cechami osobowości oraz rozwijać poczucie własnej wartości. Trzeba również nauczyć się stawiać sobie nowe cele, wykraczające poza podporządkowanie się drugiej osobie.

Uświadomienie sobie własnych predyspozycji do wikłania się w tego typu relacje jest ogromnie ważnym elementem w terapii uzależnień, ponieważ pozwala osobie współuzależnionej dostrzec w całej sytuacji samą siebie.

KONTAKT

tel. +48 507 498 616

email: fraczkowskaanna@gmail.com

Badania naukowe wykazały, że najważniejszym czynnikiem w skuteczności leczenia jest decyzja Klienta.
Dzwoniąc, wysyłając maila dziś rozpoczynasz proces poprawy Twojego stanu zdrowia.

Do zobaczenia na Skype.

Serdecznie pozdrawiam
Anna Frączkowska

Anna Frączkowska - ZnanyLekarz.pl

NASZA PIERWSZA KONSULTACJA JEST BEZPŁATNA